Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken

Met het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken wordt bepaald of je kind daadwerkelijk een beelddenker is. Door het invullen van de vragenlijst vermoed je dit misschien, maar zo’n vragenlijst is alleen een oppervlakkige indicatie. Iedereen zich zal herkennen in een aantal vragen, aangezien beelddenken de eerste taal is die iedereen leert. Bovendien heeft ieder individu beide denkstijlen, beelddenken en taaldenken, in zekere mate in zich.

Een kind met leerproblemen is niet per definitie een beelddenker!

Beelddenkers die het moeilijk hebben op school, zijn vaak al geholpen door het aanleren van visuele en kinesthetische leertechnieken. Maar een taaldenker in de problemen heeft een ander soort hulp nodig. Bovendien kunnen de leerproblemen nog hele andere oorzaken hebben die weer een totaal andere aanpak vereisen.

Je moet dus echt voorzichtig zijn met voortijdig trekken van conclusies!

Voorkom faalangst, gedrag- en motivatieproblemen door tijdig de denkvoorkeur van je kind te signaleren

Op school ligt het accent dus op het taaldenken. Beelddenkers die hier moeite mee hebben, komen in de problemen met lezen, spellen, rekenen, automatiseren en plannen. Niet omdat dit te moeilijk voor ze is, maar omdat de manier waarop ze les krijgen en getoetst worden niet aansluit bij hun sterk visuele voorkeur. Het kind is niet dom, maar er komt niet uit wat erin zit…

Dit is ook voor het kind uitermate frustrerend en kan faalangst, gedragsproblemen en motivatieproblemen tot gevolg hebben. Wie heeft er nou zin om dag in dag uit te moeten ervaren dat het allemaal niet lukt? Een beelddenker kan echter prima leren met technieken die goed bij zijn brein passen.

Met de juiste hulp kan met alle frustraties korte metten worden gemaakt en gaat het kind weer met plezier naar school. Bij leerproblemen is daarom het tijdig signaleren van de denkvoorkeur extra belangrijk!

Beelddenken signaleren met het Wereldspel

Wanneer je zeker wilt zijn dat je kind inderdaad een beelddenker is, dan kan testen met het Wereldspel uitsluitsel geven. Dit is onderdeel van het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken maar het kan ook los hiervan aangevraagd worden. Met het complete onderzoek wordt echter naar nog veel meer aspecten gekeken…

Inhoud van het Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken:

  • Met het Wereldspel (een non-verbaal test instrument) wordt de denkvoorkeur vastgesteld: taaldenken of beelddenken.
  • Het didactisch onderzoek geeft inzicht in eventuele stagnaties bij lezen, tekstbegrip, schrijven, spelling en rekenen.
  • Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan: visueel, auditief, tactiel of kinesthetisch.
  • De oog screening geeft aan of de ogen goed samenwerken.
  • De leerstijlen test en de dominantie test geven de beste manier van leren aan met betrekking tot interesses en vaardigheden.
  • De non-verbale intelligentietest en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.

Zoals je kunt lezen, wordt er bij dit onderzoek echt gedegen gekeken naar alle aspecten die van invloed zijn op de schoolprestaties. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, duurt het onderzoek zelf 2 tot 3 uur.

Uitgebreid verslag met bevindingen en advies

Je krijgt binnen twee weken een uitgebreid verslag met hierin de bevindingen en advies voor verdere begeleiding. Dit verslag wordt met de ouders/verzorgers besproken (of met de docent/zorgbegeleider van school wanneer deze opdracht tot het onderzoek heeft gegeven).

Let op: de kosten voor een onderwijskundig onderzoek worden wettelijk niet vergoed door zorgverzekeringen.

Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken mag alleen worden afgenomen door bevoegde onderzoekers. Op de website van Instituut Kind in Beeld staat een overzicht van alle professionals met een geldige licentie.