Wetenschappelijk onderzoek naar visuele leertechnieken

De visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode van Instituut Kind in Beeld verbeteren het leren èn het begrijpen van teksten. Ouders van cursisten zijn enthousiast. Cursisten zelf zeggen weer plezier in leren te hebben op deze manier. Maar kan er ook bewezen worden dat het echt werkt?

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is daarom onderzoek gedaan naar de effectiviteit van visuele leertechnieken. In totaal ging het om 148 kinderen op 5 verschillende scholen verspreid over het land (groep 7 en 8 en MAVO-2). En dit is het resultaat…

Verbetering leren/onthouden

De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% bij het onderdeel `leren/onthouden` door gebruik van de visuele leertechniek `Kleurmethode` (color markup). Terwijl er bij de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% te zien was.

Verbetering tekstbegrip

Met de visuele techniek `Concept map` (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering op het doorgronden van de samenhang binnen een tekst, is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

Verbetering motivatie

Een bijkomstig gunstig effect van de inzet van deze visuele leertechnieken was dat de motivatie bij de onderzochte leerlingen steeg. Doordat teksten overzichtelijker werden door de toepassing van de Kleurmethode, ontstond inzicht en werden ze hanteerbaar.

Visuele leertechnieken geschikt voor scholieren en studenten van alle leeftijden

Een beelddenker kan dus prima leren zo lang hij technieken gebruikt die goed bij zijn brein passen: veel zien, voelen en bewegen dus. Niet alleen beelddenkers maar ook kinderen met dyslexie, AD(H)D, ASS en hoogbegaafdheid hebben baat bij deze leertechnieken.

De technieken van de LEREN LEREN Methode zijn in een kort tijdsbestek van enkele uren aan te leren en toe te passen tijdens het gehele verder (school) leven. Een korte, effectieve investering in je toekomst!

Er is een cursus van 1 complete dag of 2 dagdelen voor kinderen van 12 jaar en ouder. Voor kinderen op de basisschool is er een apart programma met 8 sessies van iets langer dan een uur.

Met visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode gaat leren beter en sneller en daarmee wordt leren weer leuk!


*Murre en Bezem (2013). Testing a method based on concept maps to improve learning from informational texts in elementary and middle school, submitted.